gitlab-ci-includes-templates

gitlab-ci-includes-templates

Szablony podłączane do nowych projektów